Izjava za starejše nad 26 let

in Nekategorizirano
Zadnja posodobitev: 01 Marec 2024

Z letom 2007 je prišlo do spremembe ZDoh-2.

Tako mora od 1.1.2007 študentski servis izračunavati in odvesti 25% akontacije dohodnine na glede na višino zaslužka vsem, ki glede starosti in statusa ne izpolnjujejo pogojev za priznanje olajšave iz 3. odst. 113. člena ZDoh-2.

Tretji odstavek 113. člena Zakona o dohodnini narekuje:

»Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, se do dopolnjenega 26.leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona. Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva vpisa.«

To pomeni... Čim dopolniš 26 let potrebujemo tvojo izjavo o tem, da izpolnjuješ pogoje, glede statusa in starosti, ki so navedeni v ZDoh-2.

Podpisano izjavo lahko vrneš po e-pošti (scan), faksu ali navadni pošti.

Do izjave dostopaš na spodnji (pdf) povezavi.

Izjava v pdf: Izjava 

Na vrh